Ülkem İçin Bir Fikrim Var

Genç Yazarlar ,Genç Gazeteci , Bir Fikrim Var ,Pazarlama., Geliştirme., Fotoğrafçılık

Ülkemizin ve Firmaların Yurtdışında Tanıtımı ..

Yeni medya alanı farklı metin biçimlerinin bir arada bulunabildiği bir ortamdır. “Çoklu ortam niteliği metin, ses, fotoğraf, grafik, şekil gibi durağan görüntülü ve video gibi hareketli görüntülü farklı medya formatlarındaki her türlü içeriğin yeni medya üzerinde birleşebilmesini ifade eder”

ÜLKEM İÇİN ..

 Ülkemiz, sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde, etkin, verimli şekilde Ülkemizi kalkınmasına haber çizgimizle destek olma azmindedir Yerli Milli üretimini destekliyoruz

Ülkem varsa ben de varım.

Yeni proje mi var?

Hadi tartışalım .

Aklınızda bir proje mi var?

Ülkem İçin Bir Fikrim Var

Yeni Nesil Medya ..

Dijital medya | Yeni habercilik türü olaraktakdim edilen internet gazeteciliğinin, dijital dünyada oluşturulan içeriklerde ne ölçüde
belirleyici olduğu önemli bir soru işaretidir. İnternetin tarih sahnesine çıkması ile gelişen yeni
medya anlayışı, haber üretiminde, gazetecinin hedef kitle ile olan ilişkisinde ve habercilik
etiğinde yaşanan dönüşümleri beraberinde getirmiştir.

Haber Nedir?
Haber Degeri Nedir
Yeni Nesil Dijital Medya
Yeni Nesil Gazetecilik Ve Sosyal Medya
Medyada Fotoğrafın Önemi
Geleneksel Medya Ve Sosyal Medya Arasındaki Farklar Neler?

Haber Burada..

Haberleşme olgusu, hayatımızı sürdürmek, kendimizi
korumak ve sosyal bağlar kurmak için ihtiyacımız olan bilginin edinimi için en temel unsurdur.
İnsanlık, toplumun ihtiyacı olan bu haberleri sağlamak için gazetecilik sistemini
geliştirmiştir